طراحی قالب

جلسات مختلف آموزش های طراحی قالب وردپرس از سطح مبتدی تا حرفه ای از این بخش قابل دسترسی هستند.

دراین سری آموزش با ساختار قالب ها در وردپرس و نحوه اعمال تغییر در انها آشنا خواهیم شد.