wp_is_mobile()


توضیحات توضیحات

فانکشن wp_is_mobile() جهت شناسایی کاربران استفاده کننده تبلت ویا موبایل در سایت وردپرس استفاده می شود. دقت کنید که هم موبایل و هم تبلت نتیجه True خواهند داشت در نتیجه برای اعمال مدیا در CSS کاربرد ندارد.


بالا ↑

مطالب اضافی توسط کاربران مطالب اضافی توسط کاربران

 1. پرش به محتوای یادداشت 1
  مشارکت توسط علی فرجی

  برای مثال:

   <?php
  if ( wp_is_mobile() ) {
    //کد های خود را جهت اجرا در این قسمت قرار دهید 
    echo ' شما از موبایل ویا تبلت استفاده می کنید. '; 
  }
  ?>
  

برای ارسال بازخورد ویا یادداشت باید وارد شوید .