is_user_logged_in()


توضیحات

از فانکشن is_user_logged_in برای تشخیص وضعیت ورود کاربر استفاده می شود. اگر کاربر وارد نشده باشد نتیجه false خواهد بود. true بودن یعنی کاربر وارد شده است.


مطالب اضافی توسط کاربران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نکته :

  • از این فرم برای ثبت باگ ویا اسپم ویا معرفی محصول خود استفاده نکنید.
  • برای ایجاد کاراکتر Tab، Tab را فشار دهید.
  • توجه: لایسنس همه مشارکت ها GFDL بوده و قبل ثبت بازبینی می شوند.