وارد کردن مشخصات افزونه

همانطور که در آموزش قبلی گفته شد، برای فعال سازی افزونه نیاز به قرار دادن کدهای سربرگ در فایل اصلی افزونه است.

کد سربرگ

برای فعال سازی افزونه فقط سربرگ نام کافی است:

<?php
/**
 * Plugin Name: WPVAR PLUGIN
 */

کد های سربرگ را باید در فایل اصلی داخل پوشه افزونه شما در اولین خط بعد از تگ php قرار دهید.

لیست کامل سربرگ ها لیست کامل سربرگ ها

از این سربرگ ها می توانید استفاده کنید تا کاربرانتان بیشتر شما و افزونه شما را بشناسند:

 • Plugin Name: نام افزونه. این نام در داشبورد وردپرس قسمت افزونه ها نمایش داده خواهد شد.
 • Plugin URI: لینک به صفحه افزونه در وبسایت شما
 • Description: توضیحات افزونه. زیر ۱۴۰ کاراکتر باشد.
 • Version: نسخه افزونه. برای مثال: ۱.۰.۱
 • Requires at least: حداقل نسخه وردپرس لازم برای کارکرد افزونه.
 • Requires PHP: حداقل نسخه PHP لازم جهت کارکرد افزونه.
 • Author: نویسنده افزونه. درصورتی که نویسنده ها بیش از یک نفر هستند، با کاما جدا کنید.
 • Author URI: لینک به وبسایت شخصی نویسنده افزونه.
 • License: اسم کوتاه لاینس برای مثال: GPLV2
 • License URI: لینک به لایسنس. برای مثال:  https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
 • Text Domain: اسم خاص افزونه. ابزاری مثل poedit با استفاده از این اسم فایل های ترجمه را پیدا می کنند. برای مثال: wpvar
 • Domain Path: مسیر پوشه فایل های زبانی در افزونه.
 • Network: در صورت True بودن افزونه در سراسر شبکه وردپرس قابل فعال شدن خواهد بود.

بالا ↑

مثال مثال

<?php
/**
 * Plugin Name:    افزونه جدید
 * Plugin URI:    https://wpvat.com/plugins
 * Description:    افزونه جدید برای وردپرس
 * Version:      1.0.1
 * Requires at least: 5.4
 * Requires PHP:   7.3
 * Author:      علی فرجی
 * Author URI:    https://wpvar.com/author/root/
 * License:      GPL v2 or later
 * License URI:    https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
 * Text Domain:    wpvar-plugin
 * Domain Path:    /languages
 */