برچسب ها

برچسب ها شیوه دیگر دسته بندی نوشته های وردپرس می باشند علاوه براین نحوه نمایش برچسب ها تا حد زیادی به قالب بستگی دارد.

فرق اساسی برچسب ها با دسته ها در نحوه استفاده از آنها است. معمولا برای یک نوشته نباید بیش از 2-3 دسته مشخص کنید ولی برای برچسب ها می توان محدودیت قائل نشد.

از برچسب ها به عنوان کلمات کلیدی استفاده کنید. برچسب ها باید بیشترین ارتباط را با نوشته شما داشته باشند.

از لیست سمت چپ می توانید برچسب هار را مشاهده، ویرایش ویا حذف کنید.

از فرم سمت راست می توانید برچسب های جدیدی ایجاد کنید.

از صفحه “افزودن نوشته” می توانید مستقیما برچسب های جدیدی اضافه کنید. برای جزئیات بیشتر آموزش جلسه قبل درمورد اضافه کردن نوشته را مطالعه کنید.

برچسب ها
برچسب ها