دسته ها

دسته بندی نوشته ها موجب افزایش بازدید کننده، بهبود سئو و ایجاد نظم در وردپرس می شود. هیچ نوشته ای را بدون قرار دادن در دسته مناسب منتشر نکنید.

صفحه “دسته ها” محل مدیریت و اضافه کردن دسته ها است. در لیست سمت چپ، دسته های موجود را می توانید مشاهده، ویرایش و حذف کنید.

از فرم سمت راست برای اضافه کردن دسته به وردپرس استفاده کنید.

علاوه بر این صفحه حین ارسال نوشته به طور مستقیم می توانید دسته جدید ایجاد کنید. برای جزئیات آموزش جلسه قبل درمورد اضافه کردن نوشته را مطالعه کنید.

ضفحه دسته ها
ضفحه دسته ها