همه نوشته ها

لیست تمامی نوشته های سایت همراه با جزئیات کامل هرکدام در این صفحه گنجانده می شوند. این صفحه برای مدیریت نوشته های قبلی وردپرس است. برای مثال حذف یا ویرایش نوشته ها ویا تغییر دسته و برچسب یک نوشته.

صفحه همه نوشته ها
صفحه همه نوشته ها

ویرایش ویرایش

برای ویرایش یک نوشته دوحالت وجود دارد:

ویرایش سریع ویرایش سریع

در این نوع ویرایش به صفحه دیگری منتقل نخواهید شد و در همین صفحه می توانید اکثر محتوای یک نوشته را ویرایش کنید.

ولی برای ویرایش برخی محتوای نوشته باید از ویرایش معمولی استفاده کنید. مانند تغییر تصویر شاخص و متن.

ویرایش سریع
ویرایش سریع

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، اکثر بخش های نوشته از طریق ویرایش سریع قابل تغییر اند.

بالا ↑

ویرایش معمولی ویرایش معمولی

با کلیک روی گزینه “ویرایش” به صفحه جدیدی منتقل می شوید تا بتوانید همه محتویات نوشته خود دسترسی داشته باشید.

صفحه ویرایش معمولی
صفحه ویرایش معمولی

ویرایش سریع وقتی که می خواهید دسته یا برچسب نوشته را بیشتر کارساز خواهد بود. ولی برای ویرایش متن نوشته همچنان باید از ویرایشگر معمولی استفاده کنید.

بالا ↑

زباله دان زباله دان

با کلیک روی گزینه زباله دان، نوشته از وبسایت حذف خواهد شد ولی همچنان قایل بازیافت است. در وردپرس اصطلاح زباله دان به معنی حذف یک محتوا و بازیافت به معنی برگرداند آن محتوا از زباله دان به سایت است.

برای حذف همیشگی یک نوشته باید ابتدا آن را به زباله دان منتقل کنید و سپس با رفتن به صفحه زباله دان، روی “پاک کردن برای همیشه” کلیک کنید.

بالا ↑

نمایش نمایش

با کلیک برروی “نمایش” نوشته در محیط وبسایتتان نمایش داده می شود.

بالا ↑

کارهای دسته جمعی کارهای دسته جمعی

اگر می خواهید تعداد زیادی نوشته را یکجا ویرایش یا حذف کنید، از منوی کشویی “کارهای دسته جمعی” نوع عملیات را انتخاب کرده و بعد از تیک زدن عنوان نوشته های مورد نظر، روی “اجرا” کلیک کنید.