نوشته ها

برای نمایش مطالب در وبسایتتان نیاز است که از بخش نوشته ها آن ها را ارسال کنید. مدیریت دسته ها، برچسب ها و محتوای ارسالی همگی از این بخش مقدور است.

نوشته ها از 4 صفحه زیر تشکیل شده است:

  • همه نوشته ها: برای ویرایش و حذف نوشته ها
  • افزودن نوشته: برای اضافه کردن نوشته جدید
  • دسته ها: برای اضافه کردن، ویرایش و حذف دسته های نوشته ها
  • برچسب ها: برای اضافه کردن، ویرایش و حذف برچسب های نوشته ها

انواع محتوا انواع محتوا

در ابتدا با مفاهیم نوشته و برچسب و دسته آشنا می شویم:

نوشته نوشته

وردپرس براساس نوشته ها پایه ریزی شده است. “نوشته” ترجمه فارسی کلمه “Post” می باشد و با عبارات دیگری مانند “مطلب” و “پست” نیز در فارسی ذکر می شوند.

در ساده ترین حالت هر نوشته یک عنوان و یک متن دارد. برای وبلاگ نویسی همین دو کافی است. این نوشته های شما هستند که آینده سایتتان را رقم میزنند. نوشته های باکیفیت موجب جذب مخاطب خواهد شد.

اگر به صفحه اول سایت wpvar.com مراجعه کنید. همه عناوین و مطالب در بخش نوشته های وردپرس درج شده اند.

برنامه نویسان می توانند با استفاده از این قابلیت نوشته ها را شخصی سازی کنند برای مثال در فروشگاه ساز ووکامرس نوشته “Post” به نوشته “Product” یا محصول تبدیل شده است.

بیش از 90 درصد محتوای تشکیل دهنده یک سایت وردپرس را نوشته ها، دسته ها و برچسب ها تشکیل می دهند.

بالا ↑

دسته دسته

دسته ها (Category) یاهمان گروه ها مسئول دسته بندی نوشته ها هستند مثلا شما در وردپرس دو نوشته با عنوان های “سفر به ایران” و “سفر به تهران” نوشته اید. با قرار دادن این دو نوشته در دسته “سفر” اگر کاربران سایت روی دسته “سفر” کلیک کنند هر دو نوشته “سفر به ایران” و “سفر به تهران” جدا از بقیه نوشته هایتان در صفحه دسته نمایش داده خواهند شد.

بالا ↑

برچسب برچسب

برچسب ها عملکردی مشابه با دسته ها دارند با این تفاوت که دسته ها کلی بوده ولی برچسب ها ریزتر نوشته ها را دسته بندی می کنند.

کلمات کلیدی مرتبط با نوشته خود را می توانید به عنوان برچسب تعریف کنید.

برای مثال برای عنوان “راهنمای سفر به ایران” می توانید برچسب های “راهنما, سفر, ایران” تعریف کنید.