کتابخانه

در صفحه کتابخانه همه فایل های رسانه (مانند تصویر و ویدیو) آپلود شده به وردپرس نمایش داده می شوند.

با کلیک روی هر فایل جزئیات آن نمایش داده می شود. می توانید عنوان و توضیحات آن ها را تغییر دهید ویا حذفشان کنید.

کتابخانه
صفحه کتابخانه

ویرایش رسانه ویرایش رسانه

با کلیک روی هر فایل، صفحه ویرایش ظاهر می شود که می توانید مشخصات رسانه را تغییر دهید مانند عنوان و توضیحات

لینک مستقیم به آن در فیلد “نشانی پرونده” نمایش داده می شود.

همچنین از فیلد “بارگذاری شده توسط” فرستنده همان فایل مشخص می شود.

حتما همه تصاویر باید “متن جایگزین” داشته باشند. این کار به بهبود سئو وبسایتتان کمک می کند.

ویرایش رسانه
ویرایش رسانه

بالا ↑

ویرایش تصویر ویرایش تصویر

در صفحه ویرایش رسانه با کلیک روی “ویرایش تصویر” به صفحه جدیدی منتقل می شوید که در آن می توانید ابعاد یک تصویر را تغییر دهید.

از دیگر ابزار این صفحه، برش تصویر و اعمال چرخش در تصویر هستند.

ویرایش تصویر
ویرایش تصویر