قالب دو هزار و نوزده | Twenty Nineteen

توضیحات

وردپرس هر ساله قالب پیشفرض خود را تغییر می دهد. این قالب متعلق به نسخه های وردپرس منتشر شده در سال 2019 می باشد. قالب دو هزار و نوزده با زبان فارسی سازگار بوده و راست چین می باشد.

تصاویر

محبوبیت

محبوبیت این آیتم 74 درصد می باشد.