Simple History – user activity log, audit tool

توضیحات

با این افزونه در روی وردپرس خود می‌توانید، فعالیت تمامی کاربرانی که به تنظیمات سایت شما دسترسی دارند را مشاهده و کنترل کنید تا در صورت بروز مشکل، بتوانید به حل‌وفصل و شناسایی علت بروز خطا بپردازید.

تصاویر

محبوبیت

محبوبیت این آیتم 98 درصد می باشد.