افزونه WP Reset

توضیحات

شما با این افزونه قادر خواهید بود، بعد از نصب افزونه‌های فراوان در روی وردپرس خود، با کمک این افزونه وردپرس خودتان را به روز اول برگردانید. در داخل تنظیمات افزونه می‌توانید افزونه‌های فعال را بعد از بازیابی بصورت اتوماتیک، نصب شده روی وردپرس خود داشته باشید.

تصاویر

نصب

Follow the usual routine;

  1. Open WordPress admin, go to Plugins, click Add New
  2. Enter “wp reset” in search and hit Enter
  3. Plugin will show up as the first on the list (look for our black&red round logo), click “Install Now”
  4. Activate & open plugin’s settings page located under the Tools menu

Or if needed, upload manually;

  1. Download the latest stable version from from downloads.wordpress.org/plugin/wp-reset.latest-stable.zip
  2. Unzip it and upload to /wp-content/plugins/
  3. Open WordPress admin – Plugins and click “Activate” next to “WP Reset”
  4. Open plugin’s admin page located under the Tools menu

محبوبیت

محبوبیت این آیتم 98 درصد می باشد.