افزونه Custom Post Type UI

برای دانلود کلیک کنید
این افزونه شما را قادر می‌سازد تا در صورتی که بخواهید بخشی جدید یا تخصصی به محتوای...